Category: Business

ทํา seo youtube ค้นเจอง่าย ยอดขายเพิ่ม

ทํา seo youtube คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทำ Keyword Research ไม่ว่าจะเป็น TubeBuddy รวมทั้ง VidIQ ซึ่งทั้งยัง 2 ตัวเป็นส่วนเพิ่มเติมเป็นเว็บไซต์เบราเซอร์ (Browser Extension) ที่เริ่มใช้งานได้ฟรี สามารถใช้สร้าง List Keyword บน YouTube เก็บไว้เป็นไอเดียสำหรับในการทำคอนเทนต์ได้ ยิ่งไปกว่านี้ยังมี Scorce Analysis ให้เพื่อประกอบกิจการตกลงใจสำหรับเพื่อการเลือกใช้ Keyword อีกด้วย tube buddy…